Naturterapi

Naturterapi 1:1


Jeg tilbyder sessioner på 1,5-4 timers varighed i Storkøbenhavn for voksne. 


Hvad er naturterapi


Naturterapi hos mig er samtaler i naturen kombineret med øvelser, der bringer dig ned i krop og sanser.

Alt efter hvad du har behov for kan terapien kan f.eks. give:


- redskaber og løsninger i forhold til at stressrelaterede udfordringer

- nye perspektiver på svære eller fastlåste situationer, mønstre og relationer

- inspiration til forskellige måder at forbinde dig med naturen på 

- styrkelse af ro, jordforbindelse, ur- og livskraft


Er du eller din virksomhed mere interesseret i naturoplevelser i grupper af mindre dybde terarpeutisk karakter, så se her.

For offentlige gruppe arrangemeneter: Se Aktuelt eller følg mig på Naturterapi ved mettesahl på Facebook.


Læs mere under fotos. 


Intro til naturterapi


Her er 1 min video fra Hareskoven om hvad du kan bruge naturterapi til og hvordan arbejder jeg med det.Anbefalinger


"På turen, som tog halvanden time hjalp Mette mig med:

⁃ at sætte farten helt ned og få dybere vejrtrækning

⁃ at øve mig i grounding og få en følelse af at være forbundet med skoven og stedet.  

⁃ at reflektere, udtrykke hvad der kom til mig og sætte ord på følelser og tanker 

⁃ at giv slip på anspændthed og bekymringer

⁃ at observere den skønhed der var omkring mig/os

⁃ at få en oplevelse jeg ikke havde forventet (fået aha oplevelse)

⁃ at mærke mine forbindelser til mine normer og værdier. 

⁃ at planlægge og strukturere  aktiviteter i naturen i det nye år "

(Miasser Hawwa, Specialpædagogisk vejleder, PPR i Roskilde)


"Jeg har været til 3 timers naturterapi med Mette Sahl. Jeg blev set, hørt, mødt og udfordret - på den gode måde- til også at være med min stilhed. Det var helt fantastisk. Omgivet af elementerne vand, jord og træ.

Vi arbejdede med at forankre de gode indsigter, følelser og nye veje jeg oplevede i sidste uge og afsluttede med wuxing qigong på vandet - altså på en bro som går ud i vandet Sikke en fantastisk healing og forankring midt i naturen.

Healed people, heal people - og blandt andet derfor, arbejder jeg så meget med at heale mig selv og min krop. Jeg er af den overbevisning, at roden til mine fysiske ubalancer, findes i mit sind. Ved at heale mit sind, healer jeg min krop og jeg genfinder balancen"

(Anita Nilsson Krauw)


"Naturterapeutisk søndag med Mette, en oplevelse for livet, om livet, med livet.  Jeg synes, det var en kærlig, dejlig, varm, udfordrende og lærerig oplevelse.Kærlig fordi kærligheden til naturen er uden forbehold og der er rigelig af den.

Med vejledning, kunne jeg ’pludselig’ se og mærke naturen. Dejligt fordi det ’pludselig’ at opdage, at når giver man slip, så kan man se og mærke naturen helt ind i sjælen, det er en fantastik dejlig oplevelse. Varm fordi jeg mærkede, at med den rette vejledning, så kan man faktisk mærke at naturen beskytter og varmer, ligegyldig om det er efterår.

Udfordrende fordi jeg faktisk kom lidt ud af balance, men også hele vejen tilbage: Troen på at så længe jeg passer på mig selv og er i nuet, så er ingen udfordring for stor, når man tør tage den.

Lærerig fordi jeg har ’opdaget’ at ’tillader’ jeg mig at være mig uden begrænsninger, hæmninger eller bånd, så giver det mig en tro på, at jeg er god nok, at jeg godt kan. Det giver hel utroligt meget, bare at være mig lige der hvor jeg er. At koncentrere sig om nuet.

Jeg bruger også turen og oplevelserne når jeg skal falde til ro. 

Det har været meget givende, det betød og betyder meget, at jeg kunne være så ærlig og at Mette lyttede uden forbehold".

(Karin Nielsen)Min erfaring


Siden jeg var barn har jeg opsøgt naturen, når jeg havde brug for at slappe af, fordøje indtryk, tænke over oplevelser eller gå på eventyr. 10 år af min ungdom som spejder gav mig et endnu tættere forhold til at være i naturen i et fælleskab.

Som voksen hjælper naturen mig stadig til at restituere, skabe klarhed, fordybelse og åbne mit kreative flow.


Jeg har i 19 år udforsket hvordan fortællinger påvirker os mennesker som historiefortæller, facilitator, bibliotekar, projektleder og underviser i alt fra retorik og innovation til dans og Qi gong.

Jeg har gang på gang erfaret hvordan nye vinkler, ideer eller fortællinger kan ændre alt fra en betydningsfuld hverdagsdetalje til en grundforestilling og livsbane. De erfaringer bruger jeg i naturterapien til at hjælpe andre med at undersøge, finde, ændre eller manifestere det, som de ønsker skal forme deres nutid og fremtid.


En naturterapi session med mig vil ikke nødvendigvis (og aldrig kun) have fokus på ord og fortællinger, men også stilhed til at sanse, udforske, fordøje og reflektere.


Hvis du er til det inddrager jeg også gerne et par åndedrætsteknikker og kropsøvelser, da jeg har arbejdet meget med mindfulness og bl.a. er uddannet Qi Gong instruktør.


Jeg har selv prøvet diverse former for psykolog hjælp, terapi o.lign. og modtager løbende supervision og naturterapi for fortsat at udvikle mig. Jeg oplever det som meget befriende og berigende at naturterapi foregår udendørs, hvor der er "højt til loftet" og naturen kan bruges som inspiration i processen.


Mødested


Sessionerne foregår som udgangspunkt i Storkøbenhavn i Hareskoven, ved Søndersø, Furesø, Farum sø, Charlottenlund, Dyrehaven, Skodsborg eller Amager Fælled, men kan også foregå i andre naturområder i Storkøbenhavn, alt efter hvad vi aftaler. 


Priser


Forud for 1:1 sessionerne vil der være en gratis telefon/online samtale på ca. 20-30 min, hvor vi forventningsafstemmer hvad du ønsker af naturterapien og hvad jeg kan tilbyde. Vi vil tale om dit forhold til naturen, hvor du foretrækker at mødes og dine behov lige nu.


1,5 time: 850 kr / 2 timer: 1.100 kr / 3 timer: 1. 600 kr /4 timer: 2.100 kr 

Klippekort på 5 x 1,5 t = 3.000 kr / 5x 2 timer 4.000 kr/ 5x3 time: 6.000 kr / 5x 4 timer 6.000 kr.  

Der holdes 1-2 korte pauser undervejs og tempoet sættes efter du har behov for.


Kontakt 


Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, bedes du kontakte mig ved at ringe på 61 60 29 59  eller sende mig en SMS. Du kan også maile til min sikreste mail mettesahl@protonmail.com, men så send en SMS også om at du har skrevet, da jeg sjældent tjekker den mailadresse. (læs evt. mere om protonmail her).


Rammer


Som naturterapeut har jeg tavshedspligt. Jeg skriver intet ned om dig undervejs. Alt hvad der inviteres til har du mulighed for at vælge til/fra. Al deltagelse foregår på eget ansvar. Teorierne bag naturterapi 


Naturterapi er en alsidig, fleksibel, nænsom og ressourceforstærkende terapiform, hvor forskellige redskaber fra samtale-, krops- psyko- og økoterapi kombineres på forskellig vis. Her inddrages ofte både sansebaserede, æstetiske, kropslige og kognitive lag.


Ordet 'terapi'  kommer fra det græske ord 'Therapeuin', som betyder at støtte/vise vejen til balance i vores liv, sind, tilstand i forhold til os selv, vores partner, forældre, børn, kolleger m.fl. I den økoterapeutiske del søges der desuden efter balance mellem mennesker og den øvrige naturen.  


Hvilken naturterapeut uddannelse


Jeg er uddannet gennem Human Education Groups naturterapeut uddannelse, som indeholder naturterapi, -sansning og -pædagogik i teori og praksis og inddrager både ældre og nyere videnskabelige teorier om områderne.

Her er et stort pensum med inspiration til sessioner og workshops for enkeltpersoner og grupper, som enten kan være deciceret terapi eller være nye måder at opleve sig selv i naturen. Alle de metoder vi viderebringer afprøves i praksis under supervision og al undervisning foregår i naturen. Se mere om uddannelsen her.


Forskning i området


 Jeg følger Kbhs Universitets forskning i naturterapi løbende og interessere mig selvfølgelig for hvad der er videnskabelig evidens for. Der er tilstrækkelig dokumentation til at understøtte påstanden om at naturmiljøer kan hjælper med at holde os sunde og have en støttende funktion i behandlinger.


Der er samtidig evidens for, at mennesker oplever og forstår naturen forskelligt afhængigt at deres tidligere oplevelser med den.

Det er derfor individuelt, hvad der kan have en gavnlig terapeutisk effekt på dem. Derfor tager jeg i hver enkelt session først og fremmest tage afsæt i det enkelte menneske behov og situation.  


Jeg har skrevet en artikel med et par forskeres bud på hvorfor naturen kan føre os ind i en tilstand af restitution, som kan læses her

bl.a. inspireret af foredragsrækken "Sund i naturen" ved en forskergruppe fra "Natur, sundhed og design" på Kbh. Universitet


Litteratur 


Pensum fra HEGs naturterapiuddannelse: 

Tilbage til Naturen, David BR Camacho, Anette Wiklund og Sanne Rimpler

Naturterapi,Lasse Thomas Edlev

Grøn Terapi, David BR Camacho, Sanne Rimpler og Robert S Ehlers

Psykoterapi og Psykoterapeutisk supervision, David BR Camacho, Anette Wiklund og Kirsa Dechlis.

Ecotherapy: Healing with Nature in Mind, Linda Buzzel & Craig Chalquist. 

Nature and Therapy: Understanding counselling and psychotherapy in outdoor spaces, Martin Jordan

Kunsten at være alene, Peter ElSaas.

Eksistens og natur, Mogens Pahuus 

Walden, Livet i skovene , Henry David Thoreau


Til inspiration har jeg udarbejdet litteraturlister om træer og om den gode ensomhed.


Jeg har desuden fundet inspiration i:


Mindfulness i naturen- vejen til større livsglæde og mindre stress, Eva Zelander

Mindfulness i hverdagen,  Charlotte Mandrup

Vi er natur, Simon Høegmark Sigurd Hartvig & Jane Sørensen

Træernes hemmelige liv, Peter Wohlleben 

Ind i skoven : skovbadets kunst og videnskab, Qing Li 

Ti dages stilhed : et essay om meditation og bevidsthed, Niels Lyngsø

Naturen på recept, Peter Qvortrup Geisling

Skoven som samtalerum, Erik Harr

Træning af sanser kan give angsten modspil, Tina Varde


Nyere rapporter:

”Naturen kan noget særligt

Kvalitativ evaluering af Friluftsrådets projekt "Sund i Naturen", 2020